Wanneer

12 april 2022

Wegens covid-19

Waar

Stationshal Utrecht

Centraal station NS

De boodschap van het evangelie

Wat Kerst inhoudt!

Een stroomstoring! Je hebt het waarschijnlijk wel eens meegemaakt. In het donker ga je al tastend op zoek naar iets wat licht geeft. Voorzichtig zet je kleine stapjes, want de kans is groot dat je jezelf stoot of dat je zelfs valt. Je ziet immers niet waar je loopt en waar de gevaren zijn… Langzaam beginnen je ogen een beetje aan het donker te wennen. En dan, opeens: licht! De storing is verholpen en de lamp springt aan. Pas nu het licht schijnt, zie je hoe je omgeving er werkelijk uitziet.

Dit is het beeld van ons leven op deze aarde. Wij wandelen in de spreekwoordelijke duisternis en onze ogen zijn er aan gewend. We kennen het licht niet meer. De Bijbel, Gods Woord, spreekt over de ‘vorst der duisternis’, dat is de duivel. Het gaat in de Bijbel ook over de werken der van de duisternis zoals bijvoorbeeld haat en geweld. En over het oordeel van de duisternis zoals tegenslagen, moeite en verdriet. Misschien ervaar jij dat ook wel.

Oorzaak

De oorzaak van die duisternis zien we vaak niet. Duisternis is een gevolg van de zonde. Wij mensen hebben God, onze Schepper, verlaten. We leven niet meer voor Hem en we denken zelfs niet meer aan Hem. Of jij wel? Doordat wij God verlaten hebben, is de wereld aardedonker geworden. Maar ook ons innerlijk is verduisterd. Jaloezie, egoïsme en haat vinden we niet alleen om ons heen, maar -als we eerlijk zijnook in ons eigen denken en doen.


Licht in de duisternis

God had ervoor kunnen kiezen om de hele mensheid in de duisternis aan haar lot over te laten. Wij hebben immers zelf afscheid van Hem genomen. Toch doet Hij dat niet. In plaats daarvan stuurde God Zijn eigen Zoon. Het werd Kerst: Jezus Christus, hét Licht, scheen in de duisternis van de nacht waarin Hij geboren werd in Bethlehem. Was de wereld blij met dat Licht?

"En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos".

Uit de Bijbel, boek: Johannus, hoofdstuk 3, vers 19

De Bijbel zegt dat de duisternis het Licht niet heeft begrepen, toch waren er ook die wél naar dat Licht uitzagen. Zij konden het in de duisternis niet uithouden. Zij keken uit naar het morgenlicht. Zo gaat dit Licht nog op in de duisternis.

“Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.”

Uit de Bijbel, boek: Jesaja, hoofdstuk 9, vers 1

Levensgevaarlijk!

Zonder God leven wij dus allemaal in de duisternis, en dat is levensgevaarlijk! Dit eindigt straks in de buitenste duisternis. Alleen het Kind van Kerst, Jezus Christus, kan (en wil!) die duisternis verdrijven. Bid of God Zijn licht wil laten schijnen in je hart. Je kunt hierover lezen in het Woord van God, de Bijbel.

Wat Pasen inhoudt!

Een lekker lang weekend vrij! En natuurlijk, paaseieren en een paashaas horen daar ook bij. En niet te vergeten de zonnige kleur geel; de kleur van het voorjaar. Ongetwijfeld denken veel mensen dat Pasen het feest is van het voorjaar. Het begin van nieuw leven na een donkere winter. De lente is in aantocht. Vrolijk Pasen, dat lees je overal. Maar...

Hoe komen we eigenlijk aan Pasen?

Pasen heeft inderdaad alles te maken met nieuw leven. Al eeuwen lang vieren christenen Paasfeest als herdenking van Jezus’ opstanding uit het graf. Twee dagen daarvoor was Hij gestorven aan het kruis en begraven. Zijn dood was nodig om voor de schuld te betalen. Deze schuld bij God is ontstaan door de zonden van de mensen. Daarom heet de dag van Zijn sterven Goede Vrijdag. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, kan Hij ook mensen het leven geven. Dit is een nieuw leven in harmonie met en liefde voor God, onze Schepper.

Nieuw leven!

Na de donkere dreiging van de dood is er dus nieuw leven met God mogelijk. Ook voor u/jou? Dit leven is als een gift te krijgen:

"Want de bezoldiging (het loon) van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere."

Uit de Bijbel, boek: Romeinen, hoofdstuk 6, vers 23


Ongelofelijk?

Dit klinkt misschien erg onwaarschijnlijk en onmogelijk in onze oren. Misschien roept het veel vragen op. Hoe word ik van mijn schuld verlost? Hoe krijg ik een recht op dat eeuwige leven?

De antwoorden maakt God bekend door middel van Zijn Woord, de Bijbel. Een van de teksten is bijvoorbeeld: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam. Johannes 20 vers 31. Kom daarom met Paseneens luisteren naar die blijde boodschap: nieuw, eeuwig leven met God is mogelijk door de opstanding van Jezus Christus!


Wil je meer weten?

Klik hier voor contact!

Organisatie

Over ons

Hoe kun je anderen bereiken met iets wat te mooi is om voor jezelf te houden...

Vanuit dit verlangen zijn we als dorpsgenoten uit Nieuwer Ter Aa begonnen met het zingen op Utrecht Centraal. We proberen op deze manier mensen kennis te laten maken met het heerlijke evangelie van de gekomen en opgestane Jezus Christus. Daarnaast zijn we ook dankbaar dat dit initiatief onderling samenbindend werkt.

Download de liederen:


Neem Contact met ons op

Contact formulier

Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit het dorp Nieuwer Ter Aa
Bezoek ons

Hervormde Gemeente & Gereformeerde Gemeente
te Nieuwer Ter Aa, NL

Stuur ons een e-mail

contact@zingenophetstation.nl

LOCATIE

Utrecht CS

TIJD

19.30 uur

DATUM

12 april 2022

EXTRA

Trompet

Copyright © Zingen op Utrecht CS! | Design: SV Productions

Account Info

Payment Method